Servicii sociale

Oferim servicii specializate persoanelor cu handicap angajate in cadrul unității protejate autorizate:

Consiliere psihologică – individuală sau de grup

Persoana cu dizabilități, indiferent de vârsta sa are nevoie  de asistenţă/susţinere psihologică în rezolvarea situaţiilor conflictuale  cu care se confruntă sau în menţinerea unui echilibru dinamic între gradul de solicitare din partea societăţii şi posibilităţile sale de a răspunde diverselor solicitări.

Consilierea psihologică se acordă  atunci când se ridică probleme  ce ţin  de caracteristicile  de personalitate, de prevenirea sau de rezolvarea unor situaţii stresante şi înlăturarea consecinţelor acestora, de înţelegere a structurii psihologice a individului, de deciziile  ce trebuie  luate în funcţie  de fondul aptitudinal sau de anumite  dominante ale personalităţii.

Obiectivele principale ale consilierii psihologice sunt:

  • asigurarea condiţiilor psihologice pentru dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalităţii la toate etapele de formare şi autorealizare socială şi profesională a ei;
  • prevenirea apariţiei tendinţelor negative, depăşirea dificultăţilor în dezvoltarea individuală, corecţia devierilor de comportament, aplanarea situaţiilor de conflict în relaţiile interumane;
  • optimizarea stării psihologice a persoanelor  cu dizabilităţi sau cu probleme de sănătate mentală ca urmare a atenuării şi/sau soluţionării definitive a problemelor psihologice, care le împiedică să se auto-realizeze în plan profesional şi social la orice etapă din viaţa activă.

 

Consiliere și orientare vocațională

Consilierea vocaţională – suport pentru dobândirea autonomiei personale
Etimologic, termenul consiliere provine din latinescul „consultatio”, tradus ca „deliberare, problemă în discuţie, sfat dat cuiva în legătură cu ceea ce trebuie să se facă” sau face referire la termenul latinesc “consilium”, desemnând locul unde se deliberează. Această accepțiune s-a rafinat de-a lungul timpului, sensul conceptului evoluând de la simplul sfat venit din partea unei persoane, către un proces complex ce cuprinde o arie foarte largă de intervenții care impun o pregătire profesională de specialitate. Mai specific, consilierea descrie relația interumană de ajutor, de sprijin dintre o persoană specializată, consilierul, și o altă persoană care solicită asistență de specialitate, beneficiarul.
Consilierea vocaţională oferă servicii sociale de evaluare vocaţională, orientare profesională şi susţinere motivaţională pentru adaptarea la locul de muncă, în vederea dezvoltării autonomiei personale. Consilierea vocaţională reprezintă un proces de lungă durată, continuu, pe parcursul căruia evaluarea vocaţională, orientarea profesională, identificarea unui loc de muncă, angajarea, susţinerea post angajare constituie etape cadru în dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, de autonomie şi dezvoltare socio-profesională, în sensul „împlinirii vocaţiei personale (Manualul consilierului vocațional).

Consiliere socială

 Cunoașterea si înțelegerea obiectiva a comportamentelor umane in general, a relației dintre mediul social si răspunsurile cognitive-comportamentale ale persoanei cu dizabilități, sunt cerințe majore pentru cel angajat in procesul de intervenție sociala, raportarea la ansamblul valorilor sociale si simultan la nevoile personale ale persoanei cu dizabilitati

Comportamentul uman este influențat intr-o mare măsura de grupul social, de interacțiunea sociala si de condițiile care controlează viața sociala. Aceste condiționări tind sa se organizeze in patternuri stabile de relație. Sarcina consilierului social consta in identificarea modului in care condiționările sociale determina relațiile sale, intr-o maniera pozitiva sau prin producerea de conflict. Consilierul social are ca obiectiv analiza modalităților de acțiune a controlului social in diferite spatii de existenta ale persoanei cu dizabilități.

  • Se realizează evaluări psihologice, sociale si vocaționale persoanelor care solicita angajarea in cadrul Întreprinderii de Inserție Sociala Orizont.
  • Se explorează si maximizează potențialul profesional al persoanelor cu handicap angajate in cadrul atelierelor lucrative
  • Servicii de socializare si petrecere a timpului liber, ieșiri si excursii in comunitate.
  • Se acorda sprijin si acompaniament social pentru persoanele cu dizabilități angajate in cadrul Întreprinderii de Inserție Sociala Orizont